Chủ tịch AMF của Ph kêu gọi cách tiếp cận mới đối với các quy định đề xuất về tiền điện tử của Liên minh Châu Âu

bởi Thiên Kim

Chủ tịch AMF của Pháp đã kêu gọi một cách tiếp cận mới và mạnh mẽ đối với các quy định về tiền điện tử.

Robert Ophèle, chủ tịch cơ quan quản lý tài chính của Pháp, Autorité des Marchés Financiers (AMF), đã đề xuất một cách tiếp cận mạnh mẽ liên quan đến các quy định về tiền điện tử để khuyến khích tăng trưởng và phát triển các dự án đổi mới.

Chủ tịch AMF đề xuất thử nghiệm Blockchain và DeFi trong chế độ thí điểm

Phát biểu tại Hội nghị Fintech và Quy định thường niên lần thứ 5 vừa kết thúc, Ophèle nói rằng với sự phát triển không ngừng của lĩnh vực tiền điện tử, Châu Âu cần phải đưa ra các chính sách điều tiết phù hợp.

Trở lại vào tháng 9 năm 2020, Ủy ban Châu Âu đã đề xuất một khuôn khổ quy định mới cho tài sản tiền điện tử. Đề xuất bao gồm một chế độ thí điểm cho các thị trường sẵn sàng giao dịch và thanh toán bằng các giao dịch tiền điện tử.

Ủy ban cũng đưa ra một chính sách được gọi là Quy định về thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) đối với các tài sản tiền điện tử không được coi là công cụ tài chính. Các nhà cung cấp ví kỹ thuật số và các sàn giao dịch tiền điện tử cũng sẽ chịu sự giám sát của MiCA.

Trong khi đó, Ophèle đề xuất các quy định về tiền điện tử của ủy ban, nêu rõ:

“Tuy nhiên, trong khi cần thiết phải cấu trúc quy định cho các sản phẩm không đủ tiêu chuẩn làm công cụ tài chính, tôi nên thú nhận rằng tôi ủng hộ như nhau đối với đề xuất lập pháp khác bao gồm các tài sản tiền điện tử đủ điều kiện làm công cụ tài chính: đề xuất về chế độ thí điểm, mà có thể từ bỏ một số điều khoản của các quy định hiện hành. MiCA sẽ đóng lỗ hổng trong khi chế độ thí điểm sẽ chuẩn bị cho thị trường tài chính ngày mai.”

Giám đốc AMF đề cập thêm nhiều cải tiến khác nhau có thể giúp cung cấp một chế độ chính sách mạnh mẽ. Ophèle tuyên bố rằng một chế độ chính sách hạn chế nghiêm ngặt sẽ đẩy các doanh nghiệp dựa trên tiền điện tử ra khỏi Liên minh Châu Âu (EU).

Một phần của các khuyến nghị bao gồm việc mở rộng phạm vi của các công nghệ sẽ được thử và kiểm tra. Ophèle lưu ý rằng các mô hình kinh doanh vận hành tài chính phi tập trung (DeFi) và blockchain nên được phép thử nghiệm trong chế độ thí điểm được đề xuất.

ESMA Có thẩm quyền để đưa ra các quy định mới

Ngoài ra, Chủ tịch AMF khuyến nghị Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA) chịu trách nhiệm về quy định mới. Ophèle đưa ra lý do đề xuất ESMA với tư cách là cơ quan có thẩm quyền:

“Đầu tiên, đây sẽ là cách tốt nhất để đảm bảo một sân chơi bình đẳng ở EU. Thứ hai, vì quy định này là hoàn toàn mới, nên việc cung cấp năng lực cho ESMA ngay từ đầu sẽ dễ dàng hơn nếu điều này được xem xét ở giai đoạn sau. Hơn nữa, sẽ rất hợp lý nếu thu thập tất cả chuyên môn trong cùng một cơ quan, vì chi phí gia nhập thế giới tiền điện tử là khá cao.”

Trong khi đó, nhiều quốc gia tiếp tục xây dựng các chính sách quản lý cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Tuy nhiên, Christine Lagarde, chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), hồi tháng 1 cho biết bitcoin cần một khung pháp lý thống nhất trên toàn cầu.

0 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận