Bitcoin giảm xuống dưới mức hỗ trợ chính, đây là lý do tại sao gấu BTC quay trở lại

bởi Phương Anh

Giá Bitcoin không thể duy trì trên mức hỗ trợ 54.000 đô la so với đô la Mỹ. BTC đang giảm và có khả năng tăng tốc lỗ dưới vùng hỗ trợ 50.000 đô la.

Giá Bitcoin giảm 7%

Bitcoin đã cố gắng bứt phá lên trên mức $ 55,500, nhưng nó không thành công. BTC đã giao dịch ở mức cao tới $ 55.493 và gần đây đã bắt đầu giảm mạnh.

Đã có sự phá vỡ dưới mức hỗ trợ $ 54,000 và $ 53,500. Cũng có một sự phá vỡ bên dưới một kênh giảm chính với hỗ trợ gần $ 52,800 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD. Cặp tiền hiện đang giao dịch dưới mức 52.000 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ.

Nó thậm chí đã phá vỡ 51.000 đô la và giao dịch ở mức thấp nhất là 50.512 đô la. Ở phía tăng điểm, mức kháng cự ban đầu là gần mức $ 51,680. Nó nằm gần mức thoái lui Fib 23,6% của mức giảm gần đây từ mức cao $ 55.493 xuống mức thấp $ 50.512.

Bitcoin Price
Nguồn: BTCUSD trên TradingView.com

Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức $ 52,500. Mức kháng cự chính hiện đang hình thành gần vùng $ 53,000. Mức thoái lui Fib 50% của mức giảm gần đây từ mức cao $ 55.493 xuống mức thấp nhất $ 50.512 cũng ở gần vùng $ 53.000. Việc phá vỡ thành công trên mức 52.500 đô la và 53.000 đô la phải bắt đầu tăng mới trong thời gian tới.

BTC ngày càng lỗ?

Nếu bitcoin không vượt qua được các mức kháng cự $ 52.500 và $ 53.000, nó có thể tiếp tục giảm. Hỗ trợ ngay lập tức về mặt giảm điểm là gần mức $ 50,500.

Hỗ trợ quan trọng đầu tiên là gần mức 50.000 đô la. Nếu phe gấu có thể vượt qua ngưỡng hỗ trợ 50.000 đô la, giá có thể giảm sâu hơn nữa. Hỗ trợ chính tiếp theo là gần mức 49.200 đô la, dưới mức giá có thể kiểm tra vùng 48.000 đô la.

0 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận