Đây là lý do tại sao BTC có thể tăng nếu nó giải quyết được vấn đề then chốt này

bởi Phương Anh

Giá Bitcoin đang phục hồi các khoản lỗ và giao dịch trên $40.000 so với Đô la Mỹ. BTC có khả năng tăng tốc cao hơn nếu có sự bứt phá rõ ràng trên đường SMA 100 giờ ở mức $42.000.

  • Bitcoin đang có dấu hiệu phục hồi tốt trên mức $40.000.
  • Giá hiện đang đối mặt với ngưỡng kháng cự gần $42.000 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm giá chính với mức kháng cự gần $42,000 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền có khả năng bắt đầu một đợt phục hồi mạnh mẽ nếu nó ổn định trên $42.000 và SMA 100 giờ.

Giá Bitcoin bắt đầu phục hồi

Bitcoin vẫn ổn định trên mức hỗ trợ $36,500 và $38,000. BTC đã mở rộng sóng phục hồi của nó trên mức kháng cự $40.000 và chuyển sang vùng tích cực ngắn hạn.

Đã có sự bứt phá rõ ràng trên mức thoái lui Fib 50% của mức giảm quan trọng cuối cùng từ mức cao $45,774 xuống mức thấp $29,748. Hơn nữa, đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm giá chính với mức kháng cự gần $42,000 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD.

Cặp tiền hiện đang đối mặt với ngưỡng kháng cự gần $42.000 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Mức thoái lui Fib 76,4% của mức giảm quan trọng cuối cùng từ mức cao $45,774 xuống mức thấp $29,748 cũng đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự.

Sự bứt phá rõ ràng trên vùng $42.000 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ có thể mở ra cánh cửa cho một đợt tăng giá lớn hơn. Mức kháng cự ngay lập tức là gần mức $43,200. Mức kháng cự chính tiếp theo là gần mức $45,775. Việc đóng cửa trên mức $45,775 có thể thiết lập tốc độ cho việc tiến tới vùng kháng cự $48,000.

Giảm BTC mới?

Nếu bitcoin không vượt qua được ngưỡng kháng cự $42.000, sẽ có nguy cơ sụt giảm mới. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức $40.000.

Hỗ trợ chính đầu tiên hiện đang hình thành gần vùng $38.000. Việc giảm xuống dưới mức hỗ trợ $38.000 có thể bắt đầu một đợt giảm mới đối với vùng hỗ trợ $35.000 trong thời gian tới.

Các chỉ số kỹ thuật:

MACD theo giờ – MACD đang dần mất tốc độ trong vùng tăng.

RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – RSI cho BTC / USD hiện trên mức 50.

Các mức hỗ trợ chính – $40.000, tiếp theo là $38.000.

Các mức kháng cự chính – $42,000, $43,200 và $45,775.

0 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận