Ethereum đóng trên 100 SMA, đây là ý nghĩa đối với ETH

bởi Phương Anh

Ethereum đã mở rộng đà tăng của nó trên vùng kháng cự $2,550 so với Đô la Mỹ. Giá ETH đã ổn định trên SMA 100 giờ và nó có thể tiếp tục tăng.

  • Ethereum đã mở rộng làn sóng phục hồi của nó trên mức $2,550 và $2,600.
  • Giá hiện đang giao dịch trên mức hỗ trợ $2.500 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm quan trọng với mức kháng cự gần $2,250 trên biểu đồ hàng giờ của ETH / USD (nguồn cấp dữ liệu qua Kraken).
  • Cặp tiền hiện đang cho thấy những dấu hiệu tích cực trên $2.500, nhưng nó cũng đang đối mặt với các rào cản gần $2.760.

Lực kéo tăng giá Ethereum

Ethereum vẫn được hỗ trợ trên mức $2.200 và nó bắt đầu một làn sóng phục hồi ổn định. Đã có sự bứt phá trên một vài rào cản quan trọng gần mức $2.250.

Cũng có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm quan trọng với mức kháng cự gần $2,250 trên biểu đồ hàng giờ của ETH / USD. Nó đã mở ra cánh cửa cho một động thái mạnh mẽ trên mức $2.500 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Ether thậm chí đã xóa các mức $2,600 và $2,700. Nó được giao dịch cao tới $2,7608 trước khi bắt đầu điều chỉnh giảm. Giá đã điều chỉnh thấp hơn mức $2,700.

Ethereum Price

Hỗ trợ ngay lập tức là gần mức $2,525. Nó nằm gần mức thoái lui Fib 23,6% của động thái đi lên từ mức thấp $1.740 lên mức cao $2.768. Hỗ trợ chính đầu tiên là gần mức $2,480 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Ở phía tăng điểm, mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức $2,750. Sự bứt phá rõ ràng trên mức cao gần đây có thể dẫn giá hướng tới mức kháng cự $2.930. Mức kháng cự quan trọng tiếp theo là gần $3,000. Bất kỳ mức tăng nào nữa có thể yêu cầu kiểm tra mức $3.200.

Sự suy giảm mới trong ETH?

Nếu Ethereum không thể tiếp tục cao hơn mức kháng cự $2,700 và $2,760, nó có thể bắt đầu một đợt sụt giảm khác. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần vùng $2.500.

Hỗ trợ quan trọng đầu tiên là gần mức $2,480 và SMA 100 giờ. Hỗ trợ chính hiện đang hình thành gần mức $2,255. Nó nằm gần mức thoái lui Fib 50% của động thái đi lên từ mức thấp $1,740 đến mức cao $2,768.

Chỉ báo kỹ thuật

MACD hàng giờ – MACD cho ETH / USD đang dần mất tốc độ trong vùng tăng giá.

RSI hàng giờ – RSI cho ETH / USD đang giảm dần về mức 50.

Mức hỗ trợ chính – $2,480

Mức kháng cự chính – $2,760

0 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận