Bitcoin được liệt kê là tiền tệ của El Salvador trên Wikipedia

bởi Phương Thảo

Wikipedia đã liệt kê Bitcoin là một trong những loại tiền tệ chính thức của El Salvador, ngay sau khi quốc gia này công bố hợp pháp hóa Bitcoin như một phương tiện trao đổi.

Wikipedia đã liệt kê Bitcoin (BTC) là một trong những đơn vị tiền tệ chính thức của El Salvador — ngay sau đó, quốc gia này đã biến BTC thành một đấu thầu hợp pháp chính thức được chấp thuận bởi đa số trong Quốc hội Salvador.

  • El Salvador đã trở thành quốc gia đầu tiên chấp nhận Bitcoin dưới dạng đấu thầu hợp pháp. Sẽ mất 90 ngày để luật được ban hành, điều này sẽ cho phép các thương gia và người dân nói chung chuẩn bị.
  • Bên cạnh đó, đất nước sẽ cấp quyền công dân cho bất kỳ ai đầu tư Bitcoin vào nền kinh tế quốc gia.
  • Việc các quốc gia kém phát triển hơn áp dụng gần đây đã đưa ra rất nhiều cuộc thảo luận cho cộng đồng tiền điện tử. Ban đầu, nhiều người nghĩ rằng các quốc gia thuộc thế giới thứ nhất sẽ là những quốc gia đầu tiên thông qua luật để áp dụng Bitcoin như một đấu thầu hợp pháp hoặc sử dụng công nghệ blockchain.
  • Nhưng tiền điện tử đã được chứng minh là giá trị lưu trữ thay thế và là cách để bảo vệ bản thân khỏi siêu lạm phát. Ngay sau khi El Salvador công bố Bitcoin là một Đấu thầu hợp pháp, Paraguay đã bắt đầu làm việc với các dự án liên quan đến Bitcoin và PayPal. Tương tự như vậy, Panamá cũng đang làm việc trên một đề xuất để nắm lấy BTC và các loại tiền điện tử khác.
0 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận