Diễn đàn Kinh tế Thế giới xuất bản các tài liệu chính sách cho quy định DeFi

bởi Phương Anh

Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã xuất bản một bộ công cụ chính sách về tài chính phi tập trung, nhằm giúp hình thành quy định về thị trường tài sản kỹ thuật số giữa các quốc gia khác nhau.

Bộ công cụ chính sách của WEF trùng hợp với mối quan tâm ngày càng tăng đối với tài chính phi tập trung được quản lý trên toàn thế giới và đưa ra hướng dẫn cho các cơ quan quản lý để giúp hình thành các phản ứng lập pháp hiệu quả.

Bộ công cụ đã được phát triển với sự hỗ trợ từ Dự án Blockchain và Tài sản Kỹ thuật số tại Trường Wharton của Đại học Pennsylvania, cũng như các doanh nhân, nhà quản lý và chuyên gia pháp lý có liên quan đến ngành.

Các cơ quan quản lý đóng góp vào tài liệu chính sách bao gồm đại diện từ Hoa Kỳ và từ các nhà lập pháp liên quan đến việc tạo ra các quy tắc mới về Thị trường Châu Âu trong Tài sản tiền điện tử (MiCA).

Sheila Warren, Phó Giám đốc Trung tâm WEF về Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, cho biết bộ công cụ cung cấp các quy tắc đảm bảo các công ty DeFi không bị thiệt thòi so với các công ty đương nhiệm trong lĩnh vực này.

“Đây là điều mà chúng tôi dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ, cả về việc hỗ trợ các công ty non trẻ thúc đẩy sự đổi mới nhưng cũng liên quan đến ý nghĩa của việc tiếp cận.”

“Một phần trong lời hứa của DeFi là một con đường dân chủ hóa hơn để tương tác với các dịch vụ tài chính, cho dù là cho vay, bảo hiểm hay các dịch vụ khác. Trong một số trường hợp, chi phí tuân thủ có thể có nghĩa là một số bên tham gia không được khuyến khích tham gia thị trường, điều này vừa cản trở sự đổi mới vừa tái tạo sự chênh lệch quyền lực hiện có trong hệ thống hiện tại. ”

Đặc biệt, Warren nói rằng sự phân quyền là rất quan trọng đối với sự thành công của hệ sinh thái DeFi, đặc biệt là trong việc cung cấp quản trị hiệu quả cho lĩnh vực còn non trẻ.

“Tôi đam mê quan điểm của mình rằng phân quyền là cực kỳ quan trọng đối với hệ sinh thái DeFi – những cơ hội thú vị nhất trong hệ sinh thái DeFi gắn liền với khía cạnh này, đặc biệt là khi nói đến quản trị.”

0 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận