Hướng dẫn về các vấn đề của MIIT Trung Quốc về Công nghệ Blockchain

bởi Ái Khanh

Trung Quốc đã ban hành hướng dẫn thúc đẩy ứng dụng công nghệ blockchain và phát triển công nghiệp.

Theo thông báo, Văn phòng Ủy ban Các vấn đề Không gian mạng Trung ương của Trung Quốc và Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT) đã xác định bốn lĩnh vực chính để áp dụng công nghệ blockchain.

Tài liệu này giới thiệu các nguyên tắc cơ bản và ưu tiên phát triển trong tương lai của các công nghệ mới nổi tích hợp với mạng phân tán, công nghệ mã hóa, hợp đồng thông minh và các công nghệ khác ở các tỉnh và thành phố khác nhau ở Trung Quốc.

Các nguyên tắc cơ bản chủ yếu tập trung vào năm khía cạnh: lực kéo ứng dụng; canh tác theo hướng đổi mới, sinh thái; phối hợp nhiều bên; an toàn và trật tự.

Các tài liệu từ MIIT liệt kê nền kinh tế thực, dịch vụ công cộng, nền tảng công nghiệp và hiện đại hóa là trọng tâm chính của sự phát triển blockchain của đất nước.

Đối với nền kinh tế thực, chính phủ Trung Quốc ủng hộ việc sử dụng công nghệ blockchain để tối ưu hóa việc quản lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc thực phẩm, y tế, các bộ phận và sản phẩm sản xuất trong khi chia sẻ dữ liệu để tích hợp sâu hơn các ứng dụng cùng một lúc.

Về xây dựng các dịch vụ công, chính quyền đặt mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của công nghệ blockchain trong việc xây dựng các thành phố thông minh và tạo ra sự tích hợp đồng bộ giữa các hệ thống công việc của chính phủ với người dân.

Đồng thời, MIIT khuyến khích đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cho công nghệ blockchain để củng cố nền tảng công nghiệp. Mục đích là phát triển một doanh nghiệp hàng đầu, chất lượng cao sau khi xây dựng một nền tảng cơ bản an toàn. Và thực hiện đánh giá chất lượng của bên thứ ba và đánh giá rủi ro bảo mật để xây dựng một ngành công nghiệp trưởng thành và tự giác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ blockchain.

Trong khi phát triển các công ty kỳ lân blockchain cạnh tranh quốc tế, cơ quan này khuyến khích thiết lập một hệ sinh thái mã nguồn mở, chia sẻ tài nguyên blockchain và cùng thực hiện nghiên cứu và phát triển sáng tạo các sản phẩm liên quan đến blockchain.

Theo Bộ Công nghệ Thông tin, blockchain là một trong những đổi mới hàng đầu, chẳng hạn như dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Nó thúc đẩy tích hợp blockchain với điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và Internet công nghiệp, điều quan trọng đối với sự phát triển của Trung Quốc.

Là một phần của các mục tiêu phát triển, MIIT yêu cầu thành lập ít nhất ba doanh nghiệp chính và các cụm ngành công nghiệp blockchain. Tài liệu cũng gợi ý tăng cường hợp tác quốc tế và trao đổi nền tảng dưới sự hỗ trợ của chính sách “Một vành đai, một con đường”.

0 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận