IMF đóng một vai trò quan trọng trong việc giám sát sự phát triển của tiền kỹ thuật số

bởi Kim Ngân

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã tiết lộ vai trò của nó trong việc giúp thúc đẩy sự tiến bộ nhanh chóng của tiền kỹ thuật số trên toàn thế giới.

Theo báo cáo của Reuters, dựa trên bài báo về Chính sách công do Quỹ xuất bản hôm thứ Năm, IMF thừa nhận tác động tích cực của tất cả các hình thức tiền kỹ thuật số, bao gồm cả Tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương và stablecoin, trong số những loại khác, có thể có đối với nền kinh tế, lưu ý những lợi ích có thể thúc đẩy sự bao gồm tài chính.

“Đổi mới công nghệ nhanh chóng đang mở ra kỷ nguyên mới của tiền kỹ thuật số công cộng và tư nhân”, báo cáo nêu rõ những lợi ích của tài sản kỹ thuật số. “Thanh toán sẽ trở nên dễ dàng hơn, nhanh hơn, rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn và sẽ nhanh chóng vượt qua biên giới. Những cải tiến này có thể thúc đẩy hiệu quả và sự hòa nhập, với những lợi ích chính cho tất cả mọi người. “

Việc đạt được những lợi ích này đòi hỏi rất nhiều và IMF cho biết họ sẵn sàng làm việc với các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới để “giám sát, tư vấn và giúp quản lý quá trình chuyển đổi sâu rộng và phức tạp này” sang kỷ nguyên tiền kỹ thuật số. Theo bài báo, IMF cũng đã đệ trình rằng tổ chức này “có vai trò quan trọng để giúp các thành viên khai thác các lợi ích và quản lý rủi ro của tiền kỹ thuật số”.

Việc khám phá sự đổi mới tài chính thông qua sự ra mắt của Tiền tệ kỹ thuật số Ngân hàng Trung ương (CBDC) của các ngân hàng trung ương và tiền điện tử của các tổ chức phát hành tư nhân chắc chắn đang đạt được động lực ngày hôm nay. IMF, trong vai trò của mình, đã cho vay hỗ trợ cho tất cả các hình thức đổi mới. Tuy nhiên, nó cảnh báo chống lại sự thay đổi nhanh chóng của các cơ quan giám sát tiền tệ để xác nhận tiền điện tử tư nhân dễ bay hơi là đấu thầu hợp pháp vì nó đã lên tiếng chỉ trích động thái liên quan của El-Salvador.

Theo báo cáo của Reuters, IMF muốn các chính phủ đẩy mạnh và đáp ứng các lợi ích tài chính mà tiền điện tử do tư nhân phát hành. Tuy nhiên, nó lưu ý rằng “cố gắng biến tiền điện tử trở thành tiền tệ quốc gia là một con đường tắt không thể lường trước được”.

0 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận