Bitcoin bắt đầu cuộc đua mới lên tới 60 nghìn đô la, điều gì có thể thúc đẩy nhiều mặt thuận lợi hơn

bởi Trọng Nam

Bitcoin vẫn mạnh trên mức 54.000 đô la so với đô la Mỹ. BTC đã bắt đầu một đợt tăng mới và nó có thể tăng trên 58.500 đô la và 59.500 đô la.

  • Bitcoin đã bắt đầu một đợt tăng mới và nó đã phá vỡ mức 58.000 đô la.
  • Giá hiện đang giao dịch trên $57,500 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm chính với mức kháng cự gần $56,500 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền có thể tăng tốc cao hơn hướng tới mức 60.000 đô la trong ngắn hạn.

Tốc độ tăng giá bitcoin

Giá Bitcoin đã tìm thấy hỗ trợ gần mức 54.000 đô la và bắt đầu tăng mới. BTC đã phá vỡ vùng kháng cự quan trọng $57,000 để đi vào vùng tích cực một lần nữa.

Đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm chính với mức kháng cự gần $56,500 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD. Cặp tiền này đã tăng tốc cao hơn trên mức $57,500 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Bitcoin đã vượt qua mức thoái lui Fib 76,4% của mức giảm chính từ mức cao $57,835 xuống mức thấp nhất $54,020. Nó đã mở ra cánh cửa cho một mức cao mới trên mức $58,000. Giá hiện đang tăng cao hơn trên mức $58,000.

Ở phía tăng điểm, mức kháng cự ban đầu là gần mức $58,750. Nó ở gần mức mở rộng 1.236 Fib của mức giảm chính từ mức cao $57,835 xuống mức thấp $54,020. Mức kháng cự quan trọng đầu tiên là gần mức $59,000. Sự bứt phá rõ ràng trên ngưỡng kháng cự 59.000 đô la có thể mở ra cánh cửa cho những bước tăng trưởng hơn.

Mức kháng cự lớn tiếp theo nằm gần mức 60.000 đô la. Một rào cản trung gian đối với đà tăng giá có thể ở gần mức 59.500 đô la.

Giảm giá được hỗ trợ trong BTC?

Nếu bitcoin không vượt qua được vùng kháng cự 59.000 đô la, nó có thể bắt đầu một đợt điều chỉnh giảm. Hỗ trợ ngay lập tức về mặt giảm điểm là gần mức $58,000.

Hỗ trợ chính đầu tiên hiện đang hình thành gần mức $57,800 (vùng đột phá gần đây). Việc phá vỡ mức giảm xuống dưới mức $57,800 có thể thiết lập tốc độ cho một sự điều chỉnh giảm. Hỗ trợ chính tiếp theo hiện ở gần mức $56,500 và đường SMA 100 giờ.

Các chỉ số kỹ thuật:

  • MACD theo giờ – MACD hiện đang tăng tốc trong vùng tăng.
  • RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – RSI cho BTC/USD hiện trên mức 50.
  • Các mức hỗ trợ chính – $57,800, tiếp theo là $56,500.
  • Các mức kháng cự chính – $58.750, $59.000 và $60.000.
0 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận