Bitcoin bắt đầu điều chỉnh giá thấp hơn, $53K là mức giá đang nắm giữ chìa khóa

bởi Phương Anh

Bitcoin bắt đầu điều chỉnh giảm từ vùng 55.700 đô la so với đô la Mỹ. BTC đang điều chỉnh thấp hơn, nhưng mức giảm vẫn được hỗ trợ gần $53,000 và $53,200.

  • Bitcoin bắt đầu điều chỉnh giảm từ mức cao hơn mức $55,500.
  • Giá hiện đang giao dịch trên $53,000 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Đã có sự phá vỡ bên dưới đường xu hướng tăng chính với hỗ trợ gần $53.100 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền có thể điều chỉnh thấp hơn, nhưng đà tăng giá có khả năng vẫn hoạt động gần $53,000.

Giá Bitcoin điều chỉnh thấp hơn

Giá Bitcoin vẫn ở trong vùng tích cực trên ngưỡng kháng cự 52.000 USD. BTC thậm chí đã phá vỡ mức kháng cự $55,000 và nằm trên mức trung bình động đơn giản 100 giờ.

Tuy nhiên, giá không thể tiếp tục cao hơn vùng $55,700. Mức cao đã được hình thành gần $55.770 trước khi có một sự điều chỉnh giảm. Giá đã điều chỉnh thấp hơn mức hỗ trợ $55.200. Giá thậm chí còn được giao dịch dưới mức thoái lui Fib 23,6% của sóng đi lên từ mức thấp $50.365 lên mức cao nhất là $55.777.

Cũng có sự phá vỡ bên dưới đường xu hướng tăng chính với hỗ trợ gần $53,100 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD. Hỗ trợ ngay lập tức về mặt giảm điểm là gần mức $53,500.

Bitcoin Price
Nguồn: BTCUSD trên TradingView.com

Ở phía tăng điểm, mức kháng cự ban đầu là gần mức $54,500. Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức $55,000, trên đó giá có thể tăng cao hơn. Mức kháng cự lớn tiếp theo nằm gần mức $55,500. Bất kỳ mức tăng nào nữa có thể thiết lập tốc độ để tiến tới mức $58.000.

Giảm giới hạn trong BTC?

Nếu bitcoin không vượt qua được vùng kháng cự $55,000, nó có thể tiếp tục giảm. Hỗ trợ ngay lập tức về mặt giảm điểm là gần mức $53,500. Hỗ trợ chính đầu tiên hiện đang hình thành gần mức $53,100.

Hỗ trợ chính tiếp theo là gần mức $53,000. Nó nằm gần mức thoái lui Fib 50% của sóng đi lên từ mức thấp $50.365 lên mức cao $55.777. Bất kỳ khoản lỗ nào nữa có thể mở ra cánh cửa cho việc tiến tới mức $52.500. Hỗ trợ quan trọng tiếp theo nằm gần mức $52,000.

Các chỉ số kỹ thuật:

MACD hàng giờ – MACD hiện đang di chuyển trong vùng giảm giá.

RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – RSI cho BTC/USD hiện nằm dưới mức 50.

Các mức hỗ trợ chính – $53,500, tiếp theo là $53,000.

Các mức kháng cự chính – $54,500, $55,000 và $55,500.

0 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận