Bitcoin đạt đến ngưỡng quan trọng, BTC có thể xóa rào cản này không?

bởi Quang Khải

Giá Bitcoin đã kéo dài sự phục hồi của nó trên mức 43.500 đô la so với đô la Mỹ. BTC hiện đang đối mặt với một rào cản lớn gần $44,200 và $44,400.

  • Bitcoin đã phục hồi trên mức kháng cự $42.500 và $43.500.
  • Giá hiện đang giao dịch trên 43.000 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có một kênh tăng đang hình thành với mức hỗ trợ gần $43.340 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền này có thể tăng tốc cao hơn nữa nếu có sự bứt phá rõ ràng trên ngưỡng kháng cự $44,400.

Giá Bitcoin tăng trở lại mức kháng cự

Giá Bitcoin vẫn ổn định và kéo dài mức tăng trên mức 43.000 USD. BTC thậm chí đã phá vỡ mức 43.500 đô la và giải quyết trên mức trung bình động đơn giản 100 giờ.

Tuy nhiên, giá vẫn đang vật lộn để xóa các mức kháng cự $44,200 và $44,400. Mức cao được hình thành gần $44.100 và giá hiện đang củng cố mức tăng. Nó hiện đang giao dịch trên 43.000 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ.

Hỗ trợ ngay lập tức là gần mức $43,500. Cũng có một kênh tăng đang hình thành với hỗ trợ gần $43.340 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD.

Hỗ trợ của kênh nằm gần mức thoái lui Fib 23,6% của mức tăng gần đây từ mức thấp 40.891 đô la lên mức cao nhất là 44.100 đô la. Ở phía tăng điểm, mức kháng cự ngay lập tức là gần mức $44,100.

Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức $44,400, trên đó giá có thể bắt đầu tăng lớn. Mức kháng cự chính tiếp theo là gần mức $45,500. Bất kỳ mức tăng nào nữa có thể thiết lập tốc độ để tiến tới mức 47.200 đô la.

Giảm mới trong BTC?

Nếu bitcoin không vượt qua được vùng kháng cự $44.100, nó có thể bắt đầu một đợt điều chỉnh giảm mới. Hỗ trợ ngay lập tức về mặt giảm điểm là gần mức $43,500. Hỗ trợ chính đầu tiên hiện đang hình thành gần mức $43.350 và đường xu hướng của kênh.

Việc phá vỡ dưới mức 43.350 đô la có thể đẩy giá về mức 42.500 đô la. Nó gần với mức thoái lui Fib 50% của mức tăng gần đây từ mức thấp 40.891 đô la lên mức cao nhất là 44.100 đô la. Bên cạnh đó, SMA 100 giờ gần vùng 42.500 đô la để cung cấp hỗ trợ.

Các chỉ số kỹ thuật:

  • MACD theo giờ – MACD hiện đang mất tốc độ trong vùng tăng.
  • RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – Chỉ số RSI cho BTC/USD hiện cao hơn nhiều so với mức 50.
  • Các mức hỗ trợ chính – $43.350, tiếp theo là $42.500.
  • Các mức kháng cự chính – $44.100, $44.400 và $45.500.
0 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận