Bitcoin giảm xuống dưới 60 nghìn đô la, tại sao xu hướng tăng giá có thể gặp khó khăn trong ngắn hạn

bởi Thành Tuấn

Giá Bitcoin không thể duy trì trên mức 60.000 đô la so với đô la Mỹ. BTC đang hợp nhất các khoản lỗ và nó vẫn có nguy cơ giảm nhiều hơn dưới 58.000 đô la.

  • Bitcoin đã kéo dài sự sụt giảm của nó xuống dưới mức hỗ trợ $62.000 và $60.000.
  • Giá hiện đang giao dịch dưới 60.000 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có một đường xu hướng giảm chính đang hình thành với mức kháng cự gần $ 60,900 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền này vẫn có nguy cơ giảm nhiều hơn dưới mức 58.000 đô la trong thời gian tới.

Giá bitcoin kéo dài lỗ

Giá Bitcoin không thể duy trì trên các mức hỗ trợ quan trọng 62.000 và 60.000 đô la. Kết quả là, đã có một đợt giảm giá quan trọng xuống dưới 60.000 đô la.

Giá thậm chí còn thấp hơn mức 60.000 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ. Mức thấp được hình thành gần $58.140 và giá hiện đang hợp nhất các khoản lỗ. Mức kháng cự ngay lập tức ở phía tăng là gần mức $59,500.

Nó nằm gần mức thoái lui Fib 23,6% của mức giảm gần đây từ mức cao $63.700 xuống mức thấp nhất $58.140. Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức 60.000 đô la. Vùng đột phá chính hiện đang hình thành gần mức $61,000 và đường SMA 100 giờ.

Mức thoái lui Fib 50% của mức giảm gần đây từ mức cao 63.700 đô la xuống mức thấp nhất 58.140 đô la cũng gần 60.900 đô la. Bên cạnh đó, có một đường xu hướng giảm chính đang hình thành với mức kháng cự gần $60,900 trên biểu đồ hàng giờ của BTC/USD.

Bitcoin Price
Nguồn: BTCUSD trên TradingView.com

Một sự bứt phá rõ ràng trên ngưỡng kháng cự của đường xu hướng và sau đó 61.000 đô la có thể có khả năng mở ra cánh cửa cho việc di chuyển về mức 62.000 đô la. Mức kháng cự lớn tiếp theo nằm gần mức $64,000.

Mất thêm BTC?

Nếu bitcoin không vượt qua được vùng kháng cự 60.000 USD, nó có thể tiếp tục giảm. Hỗ trợ ngay lập tức về mặt giảm điểm là gần mức $58,200.

Hỗ trợ chính đầu tiên hiện đang hình thành gần mức $58,000. Việc phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ 58.000 đô la có thể đẩy giá về phía vùng hỗ trợ 57.200 đô la trong thời gian tới. Hỗ trợ quan trọng tiếp theo là gần mức $56,500.

Các chỉ số kỹ thuật:

MACD theo giờ – MACD đang dần mất tốc độ trong vùng giảm.

RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – RSI cho BTC/USD hiện nằm dưới mức 50.

Các mức hỗ trợ chính – $58,200, tiếp theo là $58,000.

Các mức kháng cự chính – 59.500 đô la, 60.000 đô la và 60.900 đô la.

0 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận