Bitcoin tăng lên hướng tới mức kháng cự $45K, Hỗ trợ ở mức $40K

bởi Kim Ngân

Đà giảm đang bắt đầu suy yếu sau một tháng đầy biến động.

Biểu đồ giá Bitcoin trong 4 giờ (CoinDesk, TradingView)

Những người mua Bitcoin (BTC) đã hoạt động tích cực trong giờ giao dịch ở châu Á vì các đợt pullback vẫn bị giới hạn ở mức hỗ trợ 40.000 đô la. Mức kháng cự ban đầu được nhìn thấy ở khoảng $45,000, có thể tiếp tục tăng trong ngắn hạn.

BTC được giao dịch ở mức khoảng 42,900 đô la vào thời điểm báo chí và giảm 3% trong tuần qua. Đà giảm đang bắt đầu suy yếu, điều này có thể giữ cho người mua tích cực, mặc dù nằm trong phạm vi giữa hỗ trợ 40.000 đô la và kháng cự 50.000 đô la.

  • Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ 4 giờ tiếp tục tăng từ mức quá bán vào tuần trước, cho thấy giá đang bắt đầu ổn định sau một tháng đầy biến động.
  • Tuy nhiên, chỉ số RSI trên biểu đồ hàng giờ đang giảm từ mức quá mua. Điều đó có nghĩa là những người mua trong ngày bắt đầu thu được một số lợi nhuận, mặc dù hỗ trợ ở mức $40.000- $42.000 có thể ổn định một đợt giảm giá ngắn hạn.
0 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận