BTC/USD Tìm kiếm cảm xúc kỹ thuật mới: Phân tích kỹ thuật của Sally Ho ngày 5 tháng 10 năm 2021 BTC

bởi Phương Thảo

Bitcoin (BTC / USD) đã cố gắng thêm vào mức tăng gần đây trên mức 45000 khi các nhà giao dịch đã thêm vào các vị thế mua gần đây sau những động thái từ dưới mức 41000 vào cuối tháng trước. Các nhà giao dịch đã chọn Điểm dừng trên các mức 46272,48 và 47847,19 trong quá trình tăng giá, đại diện cho mức thoái lui 50% và 61,8% của phạm vi giảm giá từ 52944,96 đến 33600. Các mức thoái lui tăng thêm trong cùng một phạm vi giảm giá bao gồm mức 49795,55 và 50089,14.

Theo sau áp lực mua gần đây, các mức thoái lui giảm và các khu vực hỗ trợ kỹ thuật tiềm năng bao gồm các mức 45539, 44625, 43710 và 42579. Các nhà giao dịch đang quan sát thấy đường MA 50 thanh (4 giờ) đang giảm giá cho thấy bên dưới đường MA 100 thanh (4 giờ) và dưới đường MA 200 thanh (4 giờ). Ngoài ra, đường MA 50 thanh (hàng giờ) đang tăng giá cho thấy trên đường MA 100 thanh (hàng giờ) và trên đường MA 200 thanh (hàng giờ).

Hoạt động giá gần nhất với đường MA 200 thanh (4 giờ) tại 46166,49 và MA 50 thanh (Hàng giờ) tại 47269,41.

Hỗ trợ Kỹ thuật dự kiến ​​vào khoảng 39600 / 37401,27 / 34881,40 với các điểm dừng dự kiến ​​bên dưới.

Kháng cự kỹ thuật được kỳ vọng vào khoảng 53025.00 / 54088.38 / 55841.04 với các điểm dừng được mong đợi ở trên.

Trên biểu đồ 4 giờ, SlowK nằm dưới SlowD giảm trong khi MACD nằm trên MACDverage.

Trên biểu đồ 60 phút, SlowK nằm trên SlowD tăng trong khi MACD nằm dưới MACDverage.

0 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận