Ethereum vượt trội hơn Bitcoin, điều gì có thể kéo dài mức tăng trên $4K

bởi Quang Khải

Ethereum đã tăng tốc trên vùng kháng cự 3.700 đô la so với đô la Mỹ. Giá ETH đang có những dấu hiệu tích cực và thậm chí nó có thể tăng trên 4.000 đô la.

  • Ethereum bắt đầu tăng mới trên mức kháng cự $3,650 và $3,750.
  • Giá hiện đang giao dịch trên $3,800 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có một đường xu hướng tăng chính đang hình thành với mức hỗ trợ gần $3,800 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD (nguồn cấp dữ liệu qua Kraken).
  • Cặp tiền có thể mở rộng đợt tăng nếu có sự bứt phá rõ ràng trên $3,850 và $3,920.

Giá Ethereum hướng tới mục tiêu tăng lớn hơn

Ethereum đã giải quyết trên mức 3.500 đô la để chuyển sang vùng tích cực. ETH bắt đầu tăng mới trên vùng kháng cự $3,650 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Động thái tăng đến mức giá đã xóa ngưỡng kháng cự $3,750. Cuối cùng, giá đã tăng vọt lên trên $3,800 và giao dịch ở mức cao nhất là $3,838. Nó hiện đang củng cố lợi nhuận trên mức $3,800. Nó cao hơn nhiều so với mức thoái lui Fib 23,6% của cuộc biểu tình gần đây từ mức thấp nhất $3,414 lên mức cao $3,838.

Cũng có một đường xu hướng tăng chính đang hình thành với mức hỗ trợ gần $3,800 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD. Mức kháng cự ngay lập tức ở phía tăng là gần mức $3,840.

Ethereum Price
Nguồn: ETHUSD trên TradingView.com

Mức kháng cự chính tiếp theo là gần mức $3,850, trên đó giá có thể bắt đầu một đợt tăng mới. Trong trường hợp đã nêu, giá có thể tăng lên mức 4.000 đô la. Bất kỳ mức tăng nào nữa có thể thiết lập tốc độ tiến tới mức $4,200 trong thời gian tới.

Mức giảm giá được hỗ trợ trong ETH?

Nếu ethereum không thể tiếp tục cao hơn mức kháng cự $3,850 và $3,920, nó có thể bắt đầu một đợt điều chỉnh giảm mới. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức $3,800.

Hỗ trợ quan trọng đầu tiên hiện đang hình thành gần mức $3,750. Hỗ trợ chính hiện đang hình thành gần mức $3,650 và $3,625. Nó nằm gần mức thoái lui Fib 50% của cuộc biểu tình gần đây từ mức thấp $3,414 lên mức cao $3,838. Nếu có sự phá vỡ giảm xuống dưới mức hỗ trợ $3,650 và $3,625, giá có thể giảm thêm. Hỗ trợ quan trọng tiếp theo là gần $3,550.

Chỉ báo kỹ thuật

MACD hàng giờ – MACD cho ETH/USD đang tăng tốc trong vùng tăng giá.

RSI hàng giờ – RSI cho ETH/USD hiện ở trên mức 60.

Mức hỗ trợ chính – $3,750

Mức kháng cự chính – $3,850

0 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận