31% người Mỹ trong độ tuổi từ 18-29 tham gia vào tiền điện tử: Khảo sát

bởi Phương Thảo

Trong khi đó, 86% người Mỹ trưởng thành quen thuộc với tiền điện tử – với 43% người Mỹ gốc Á đã nghe nhiều về chúng so với 29% người gốc Tây Ban Nha và khoảng 1/4 người lớn da đen hoặc da trắng.

Theo một cuộc khảo sát mới của Trung tâm nghiên cứu Pew, phần lớn người trưởng thành ở Hoa Kỳ đã nghe ít nhất một chút về tiền điện tử, trong khi 24% người được hỏi đã nghe rất nhiều về chúng.

Chỉ 13% chưa nghe bất cứ điều gì về tiền điện tử khi cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 9 năm 2021.

Khoảng ba phần mười người Mỹ ở độ tuổi từ 18 đến 29 (31%) cho biết họ đã đầu tư, giao dịch hoặc sử dụng tài sản tiền điện tử, so với tỷ lệ nhỏ hơn của những người trưởng thành ở các nhóm tuổi lớn hơn.

Nam giới từ 18 đến 29 tuổi đặc biệt có khả năng đã sử dụng tiền điện tử là 22% so với 10% ở nữ giới. Sự khác biệt này rõ ràng hơn khi độ tuổi và giới tính được gộp lại với nhau, vì khoảng 43% nam giới trong độ tuổi 18-29 đã đầu tư, giao dịch hoặc sử dụng tiền điện tử so với 19% phụ nữ trong cùng độ tuổi.

Tuy nhiên, khả năng tham gia vào tiền điện tử sẽ giảm theo độ tuổi đối với cả nam và nữ.

30% nam giới và 13% phụ nữ trong độ tuổi 30-49 đã tham gia vào tiền điện tử theo một cách nào đó, con số này tiếp tục giảm xuống chỉ còn 7% và 4% tương ứng đối với những người trên 50 tuổi.

Về mặt dân tộc, cuộc khảo sát cho thấy người lớn gốc Á, da đen và gốc Tây Ban Nha có nhiều khả năng hơn người da trắng nói rằng họ đã từng đầu tư, giao dịch hoặc sử dụng tiền điện tử.

43% người Mỹ gốc Á cho biết họ đã nghe nói nhiều về tiền điện tử, so với chỉ 29% người lớn gốc Tây Ban Nha và khoảng 1/4 người da đen hoặc da trắng.

Dựa trên thu nhập, những người Mỹ có thu nhập cao hơn (31%) có nhiều khả năng hơn những người có thu nhập trung bình (25%) và thấp hơn (21%) cũng đã nghe nhiều về tiền điện tử.

0 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận