Bitcoin gia hạn điều chỉnh, tại sao đà tăng giá có thể lùi bước

bởi Quang Khải

Giá Bitcoin bắt đầu điều chỉnh giảm xuống dưới 66.000 đô la so với đô la Mỹ. BTC có thể mở rộng đợt điều chỉnh giảm xuống mức 62.000 đô la trong thời gian tới.

  • Bitcoin bắt đầu điều chỉnh giảm xuống dưới mức 66.000 đô la và 65.000 đô la.
  • Giá hiện đang giao dịch dưới 65.000 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Đã có sự phá vỡ bên dưới đường xu hướng tăng chính với hỗ trợ gần $66,500 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền này có thể tiếp tục giảm xuống mức hỗ trợ $62,000.

Giá Bitcoin điều chỉnh thấp hơn

Giá Bitcoin đã không thể tăng tốc trên vùng kháng cự $66,000. Kết quả là, BTC đã chứng kiến ​​phản ứng giảm giá dưới mức hỗ trợ $65,500.

Đã có sự phá vỡ rõ ràng dưới mức hỗ trợ 65.000 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Bên cạnh đó, đã có sự phá vỡ bên dưới đường xu hướng tăng chính với hỗ trợ gần $66,500 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD.

Cặp tiền này đã tăng tốc dưới mức hỗ trợ 65.000 đô la và giá giảm xuống còn 63.000 đô la. Mức thấp được hình thành gần $62,700 và giá hiện đang hợp nhất các khoản lỗ. Đã có một làn sóng phục hồi trên mức thoái lui Fib 23,6% của mức giảm gần đây từ mức cao 68.991 đô la xuống mức thấp nhất 62.700 đô la.

Ở phía tăng điểm, mức kháng cự ngay lập tức là gần mức $64,800. Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức $65,000 và đường SMA 100 giờ. Mức kháng cự chính hiện đang hình thành gần mức $65,800.

Nó gần với mức thoái lui Fib 50% của mức giảm gần đây từ mức cao 68.991 đô la xuống mức thấp nhất 62.700 đô la. Sự bứt phá rõ ràng trên ngưỡng kháng cự $65,800 có thể mở ra cánh cửa cho một mức tăng mới. Mức kháng cự lớn tiếp theo nằm gần mức $67,500.

BTC sẽ giảm thêm?

Nếu bitcoin không vượt qua được vùng kháng cự 65.000 đô la, nó có thể kéo dài thời gian điều chỉnh giảm. Hỗ trợ ngay lập tức về mặt giảm điểm là gần mức $63,500.

Hỗ trợ chính đầu tiên hiện đang hình thành gần mức $63,000. Hỗ trợ chính tiếp theo là gần mức 62.500 đô la, dưới mức đó giá thậm chí có thể vật lộn để duy trì trên vùng hỗ trợ 62.000 đô la.

Các chỉ số kỹ thuật:

  • MACD theo giờ – MACD hiện đang tăng tốc trong vùng giảm.
  • RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – RSI cho BTC/USD hiện nằm dưới mức 50.
  • Các mức hỗ trợ chính – 63.500 đô la, tiếp theo là 62.500 đô la.
  • Các mức kháng cự chính – $65,000, $65,800 và $66,500.
0 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận