Các nhà lập pháp đấu tranh chống lại dự luật cơ sở hạ tầng để thay đổi các quy tắc báo cáo cho người xác nhận và người khai thác

bởi Trọng Nam

Các nhà lập pháp đang cố gắng hết sức để nâng cấp dự luật cơ sở hạ tầng để định nghĩa “nhà môi giới tiền điện tử”.

Vào ngày 15 tháng 11, dự luật cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ đã được Tổng thống Hoa Kỳ Biden thông qua thành công và nó sẽ sớm có hiệu lực theo luật. Nhưng như chúng ta biết có một số điều cụ thể không công bằng đối với thị trường tiền điện tử. Đặc biệt, các thực thể tiền điện tử cần báo cáo về các giao dịch trên 10.000 đô la tiền điện tử. Tuy nhiên, quy tắc này có thể áp dụng cho nhà môi giới tiền điện tử, vì vậy không phải là vấn đề lớn là bình thường. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào mô tả chính xác về định nghĩa của “Nhà môi giới tiền điện tử” thì có những người xác nhận và người khai thác được bao gồm trong danh sách nhà môi giới tiền điện tử. Vì vậy, những điều không công bằng như vậy sẽ khiến các thợ đào, nhà phát triển và người xác nhận gặp phải một vấn đề lớn.

Liên quan đến những loại vấn đề này, Mười Đại biểu Quốc hội Dân chủ Hoa Kỳ đã viết một bức thư ngỏ để nêu vấn đề về định nghĩa của nhà môi giới. Sáng kiến ​​này đã đi ngược lại định nghĩa của nhà môi giới, do Hạ nghị sĩ Darren Soto từ Florida dẫn đầu. Thông qua bức thư ngỏ, đảng Dân chủ kêu gọi sửa đổi định nghĩa về người môi giới.

Bức thư đã phát hành có chữ ký của Soto cùng với các Đại diện Ro Khanna, Stacey E. Plaskett, Eric Swalwell, Tim Ryan, Susan Wild, Marc Veasy, Jake Auchincloss, Al Lawson và Charlie Crist kêu gọi cập nhật phần 6045 (c) (1 ) trong mã số thuế theo Khung cơ sở hạ tầng lưỡng đảng (BIF).

Các nhà lập pháp đang cố gắng hết sức để nâng cấp dự luật cơ sở hạ tầng để định nghĩa “nhà môi giới tiền điện tử”.

Vào ngày 15 tháng 11, dự luật cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ đã được Tổng thống Hoa Kỳ Biden thông qua thành công và nó sẽ sớm có hiệu lực theo luật. Nhưng như chúng ta biết có một số điều cụ thể không công bằng đối với thị trường tiền điện tử. Đặc biệt, các thực thể tiền điện tử cần báo cáo về các giao dịch trên 10.000 đô la tiền điện tử. Tuy nhiên, quy tắc này có thể áp dụng cho nhà môi giới tiền điện tử, vì vậy không phải là vấn đề lớn là bình thường. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào mô tả chính xác về định nghĩa của “Nhà môi giới tiền điện tử” thì có những người xác nhận và người khai thác được bao gồm trong danh sách nhà môi giới tiền điện tử. Vì vậy, những điều không công bằng như vậy sẽ khiến các thợ đào, nhà phát triển và người xác nhận gặp phải một vấn đề lớn.

Liên quan đến những loại vấn đề này, Mười Đại biểu Quốc hội Dân chủ Hoa Kỳ đã viết một bức thư ngỏ để nêu vấn đề về định nghĩa của nhà môi giới. Sáng kiến ​​này đã đi ngược lại định nghĩa của nhà môi giới, do Hạ nghị sĩ Darren Soto từ Florida dẫn đầu. Thông qua bức thư ngỏ, đảng Dân chủ kêu gọi sửa đổi định nghĩa về người môi giới.

Bức thư đã phát hành có chữ ký của Soto cùng với các Đại diện Ro Khanna, Stacey E. Plaskett, Eric Swalwell, Tim Ryan, Susan Wild, Marc Veasy, Jake Auchincloss, Al Lawson và Charlie Crist kêu gọi cập nhật phần 6045 (c) (1 ) trong mã số thuế theo Khung cơ sở hạ tầng lưỡng đảng (BIF).

“Như được viết ngày hôm nay, BIF sẽ làm tăng sự không chắc chắn trong ngành công nghiệp tiền điện tử, chọn người thắng và người thua, đồng thời cản trở các nỗ lực của IRS để đánh thuế chính xác tiền điện tử, đồng thời chấm dứt lợi thế cạnh tranh của đất nước chúng ta với các quốc gia khác trên thị trường tài sản kỹ thuật số.”

Bức thư được ban hành này chỉ là yêu cầu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi loại bỏ các thợ đào, nhà phát triển và người xác nhận khỏi nhóm các nhà môi giới.

0 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận