Hiến pháp DAO ban hành khoản tiền hoàn lại… Với một cái giá phải trả

bởi Trọng Nam
  • Hiến pháp DAO đã cho biết họ sẽ thực hiện lời hứa hoàn lại tiền cho các nhà tài trợ sau khi bỏ lỡ mục tiêu vào tuần trước
  • Mỗi nhà tài trợ sẽ phải trả phí giao dịch ETH để nhận được khoản đóng góp của họ
  • Trong nhiều trường hợp, phí giao dịch sẽ vượt trội hơn giá trị của khoản đóng góp

Hiến pháp DAO, tổ chức phi tập trung đã quyên góp 47 triệu đô la nhưng đã bỏ lỡ việc mua bản sao năm 1776 của hiến pháp Hoa Kỳ, đã xác nhận rằng họ sẽ hoàn lại tiền cho những người đã đóng góp vào quỹ sau khi cân nhắc về quỹ thứ cấp. Hiến pháp DAO đã bị chỉ trích vì không làm cho quá trình mua minh bạch hơn, với phí Sotheby’s và các chi phí khác không được thông báo trước cho các nhà tài trợ, trong khi các nhà tài trợ hiện phải đối mặt với việc hoàn lại tiền của họ bị ảnh hưởng bởi phí gas Ethereum.

Phí giao dịch cản trở nỗ lực hoàn tiền

Hiến pháp DAO đã gây xôn xao toàn cầu vào tuần trước với nỗ lực mua bản sao của hiến pháp Hoa Kỳ, nhưng sự thất bại sau vụ mua bán thất bại còn ít hơn đáng mừng. Những người sáng lập ban đầu đã hứa rằng sẽ hoàn lại tiền cho tất cả những ai tham gia, nhưng mọi vấn đề hậu cần đều trở nên không đáng kể so với chi phí thực hiện nhiệm vụ.

Nếu Hiến pháp DAO thành công trong mục tiêu của nó thì chi phí gửi quỹ đến Sotheby’s sẽ chỉ bằng một giao dịch duy nhất, hiện tại là khoảng 50 đô la tùy thuộc vào thời điểm trong ngày, nhưng sự thất bại của cuộc đấu giá đột nhiên có nghĩa là hàng nghìn đô la tiền của các nhà tài trợ sẽ bị mất phí giao dịch để xử lý các khoản hoàn lại đã hứa.

Hiến pháp DAO cho biết việc hoàn lại tiền là lựa chọn “công bằng và an toàn nhất”

Hiến pháp DAO đã xem xét việc giữ tiền dưới hình thức ủy thác và chờ đợi một cơ hội tương tự xuất hiện, nhưng một thông báo trên trang web của họ ngày hôm qua tuyên bố rằng hoàn lại tiền là “con đường chuyển tiếp công bằng và an toàn nhất hiện có tại thời điểm này.”

Công việc hậu cần sẽ được thực hiện bởi Juicebox, nền tảng thu thập các khoản đóng góp, sẽ tự động hóa toàn bộ quy trình, nhưng vẫn chưa có thông tin nào về điều gì sẽ xảy ra với những khoản quyên góp đó hiện có giá trị thấp hơn phí giao dịch để gửi chúng trở lại. Khi tất cả các chi phí được tính đến, bất kỳ ai quyên góp dưới 100 đô la có thể sẽ thua lỗ trong liên doanh mà không có gì để hiển thị cho nó.

0 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận