IMF cho biết khung quy định thống nhất về tiền điện tử yêu cầu hợp tác xuyên biên giới

bởi Công Vinh

Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã đưa ra một đề xuất nhằm điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử dưới một mái nhà duy nhất trên toàn thế giới.

Có một số quốc gia và một số cơ quan quản lý chịu trách nhiệm điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử theo cách của họ. Một bên là các cơ quan quản lý cấp cao như SEC & CFTC của Hoa Kỳ, mặt khác là các cơ quan quản lý không thể hạn chế các hoạt động tiền điện tử một cách hoàn hảo như khuôn khổ quy định tiền điện tử của Nga. Bằng cách xem xét những vấn đề này, để đưa ra một khuôn khổ quy định tốt hơn, IMF đã đưa ra một báo cáo.

IMF cho rằng cần phải tạo ra một khuôn khổ quy định về tiền điện tử toàn cầu, điều này có thể thực hiện được thông qua sự hợp tác xuyên biên giới của các cơ quan quản lý. Và nếu chúng tôi đạt được quy định toàn cầu về tiền điện tử, thì chúng tôi sẽ nhận được những lợi ích tốt hơn để điều chỉnh tiền điện tử.

Theo IMF, tất cả các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử và tiền điện tử phải có giấy phép theo các cơ quan quản lý phù hợp. IMF cũng nhấn mạnh rằng tất cả các điều khoản trong Giấy phép đối với các dịch vụ tiền điện tử phải tốt hơn và rõ ràng hơn nhiều để buộc các dịch vụ này tuân theo các nguyên tắc một cách hoàn hảo.

IMF lưu ý rằng quy định cao hơn không chỉ nên được áp dụng đối với stablecoin mà còn phải áp dụng đối với tài sản tiền điện tử. Họ đã viết thông qua blog:

“Ví dụ, các dịch vụ và sản phẩm để đầu tư phải có các yêu cầu tương tự như các yêu cầu của các nhà môi giới và đại lý chứng khoán, do cơ quan quản lý chứng khoán giám sát. Các dịch vụ và sản phẩm để thanh toán phải có các yêu cầu tương tự như các yêu cầu đối với tiền gửi ngân hàng, được giám sát bởi ngân hàng trung ương hoặc cơ quan giám sát thanh toán.”

Cuối cùng, IMF nhấn mạnh rằng các cơ quan quản lý cần có các quy định và hướng dẫn cao đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số hoặc tiền điện tử để tiếp tục giao tiếp tốt hơn với các cơ quan quản lý, để nhìn thấy tất cả những điều công bằng và không công bằng.

Về khuôn khổ quy định tiền điện tử toàn cầu, IMF cho biết nếu không có sự phối hợp tốt hơn ở các quốc gia toàn cầu thì điều đó có thể dẫn đến dòng tiền mất ổn định. Họ đã thêm:

“Chuyển tiền xuyên ngành và xuyên biên giới của tiền điện tử hạn chế hiệu quả của các phương pháp tiếp cận quốc gia. Các quốc gia đang thực hiện các chiến lược rất khác nhau, và các luật và quy định hiện hành có thể không cho phép các phương pháp tiếp cận quốc gia bao hàm toàn diện tất cả các yếu tố của các tài sản này.”

0 bình luận

Có thể bạn quan tâm

Để lại bình luận